Šolski parlament

Otroški parlament je javna razprava otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Kot oblika demokratičnega dialoga se otroški parlamenti izvajajo na večini osnovnih šol v Sloveniji, nadgradijo pa se s parlamenti na občinski ter regijski ravni. Zaključijo se z nacionalnim parlamentom.

Otroški parlament je ena od oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o številnih vprašanjih. Vsako leto tako aktivno parlamentiramo o izbranih temah. Otroci se vedno znova soočajo z izzivi odraščanja, zato so izbrane teme vedno aktualne. Letošnja tema je Moja poklicna prihodnost.

Otroški parlament je lahko izziv za vse nas. Otroci so namreč vedno polni idej, mnenj, dilem, vprašanj in izvirnih rešitev. Če jim znamo prisluhniti in spoštujemo njihova mnenja, lahko ustvarjamo spodbudna okolja, v katerih se bodo dobro počutili.

 

Mentorica otroškega parlamenta: Špela Anders