RaP

Naša šola je bila v šolskem letu 2018/19 izbrana, da preizkusi nov koncept razširjenega programa v osnovni šoli

(RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.

Pomembno je, da učencem v šoli ponudimo dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih posledic današnjega hitrega načina življenja.

Z zagotavljanjem zdravega, umirjenega in predvsem varnega šolskega okolja želimo poskrbeti za dobro počutje otrok in jih spodbujati k zavestnemu udejanjanju zdravega življenjskega sloga (skrb za redno telesno dejavnost in zdravo prehrano) ter tako pozitivno vplivati na njihov čustveni, spoznavni in socialni razvoj.

Več o aktivnostih na OŠ Petrovče si lahko preberere tukaj.

Več o aktivnostih na POŠ Trje si lahko preberete tukaj.