Skoči na glavno vsebino

Oddaja prostorov

Osnovna šola Petrovče nudi vsem zainteresiranim možnost najema šolskih prostorov (učilnice ali telovadnice).

Cenik najema šolskih prostorov

Vrsta prostoraOŠ PetrovčePOŠ Trje
Telovadnica
– cela30 €20 €
– polovica15 €
– tribuna10 €
Učilnica7 €7 €

V skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in namene športa v Občini Žalec (ur. list št. 92/13) je določena posebna cena za športna društva, ki so izvajalci športnih programov do vključno mladinske kategorije in so bili izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec.

Vrsta prostoraOŠ PetrovčePOŠ Trje
Telovadnica
– cela10 €5 €
– polovica5 €

V primeru, da želijo društva/klubi/podjetja ali posamezniki po pouku najeti šolske prostore za izvajanje dejavnosti, morajo s šolo podpisati pogodbo o najemu šolskih prostorov.

Cenik za OŠ Petrovče velja od 1. 9. 2019, za POŠ Trje pa od 1. 11. 2023 dalje.

Pravilnik o uporabi telovadnice

Dostopnost