Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Kontakt

SVETOVALNA DELAVKA: Maja Bubik Polovšak

Telefonska številka: 03 713 22 34

E-pošta: maja.bubik-polovsak@os-petrovce.si

O šolskem svetovalnem delu

Šolska svetovalna delavka pri svojem delu sodeluje z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in drugimi zunanjimi ustanovami. Temeljna naloga šolske svetovalne delavke je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in izven nje.

 Osnovne vrste dejavnosti

  • dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti,
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Osnovna področja dela

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • poklicna orientacija,
  • šolanje,
  • socialno-ekonomske stiske.
Dostopnost