Skoči na glavno vsebino

Subvencija šolske prehrane

Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo ter dijakom za malico. Učenci morajo biti na šolsko prehrano prijavljeni.

Vloge za uveljavljanje subvencij malice in kosila ni potrebno posebej oddajati. Center za socialno delo določi subvencije za prehrano na  podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku. Šola pridobi podatke o subvenciji preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka upoštevati postopek odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence. Če tega ne storijo, se obrok staršem polno zaračuna.

V primeru izredne spremembe socialne ali finančne situacije v družini, lahko starši zaprosijo šolo za subvencijo prehrane prek vloge za finančno pomoč, ki jo najdejo tukaj.

Več informacij o subvenciji prehrane je na voljo TUKAJ.

Dostopnost