Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije

Kontakt

KNJIŽNIČARKA: Tatjana Krajnc Barič

Telefonska številka: 03 713 22 46

E-pošta: tatjana.krajnc-baric@os-petrovce.si

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi.
Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od 7.00 do 7.45 in od 11.30 do 13.50. ure. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.00 do 14. ure, razen kadar poteka v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igrače) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si ga izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Možne so rezervacije gradiva.

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Dostopnost