Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

O ZDRAVI ŠOLI

Zdrava šola je mednarodni projekt, ki promovira zdravje na šoli. Naša šola se je v projekt vključila leta 2016.

Leta 1992 se je na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije izoblikovala ideja o mreži šol, ki bi promovirale zdravje. Nastala je Evropska mreža zdravih šol.

Danes je v Evropsko mrežo Zdravih šol vključenih 43 držav. Vsaka sodeluje s svojo nacionalno mrežo. Slovenija se je priključila leta 1993, šole pa so se vključevale še v letih 1998, 2008, 2016 ter v letošnjem letu. Projekt se izvaja v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Slovensko mrežo zdravih šol.

Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Z različnimi vsebinami in dejavnostmi spodbujajo, omogočajo in krepijo zdravje učiteljev, učencev in staršev na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju.

Projekt vključuje sodelovanje učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe. Šole vključujejo vsebine in določene aktivnosti v svoje delo. Cilji zdravja so vključeni v LDN.

Z vstopom v projekt Zdrava šola bomo pridobili:

 • več znanja s področja vsebin zdravja
 • več aktivnih metod dela
 • spodbujanje dejavnega vključevanje učencev v načrtovanje in delo šole
 • boljšega sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno službo
 • strokovno vodenje in podpora Nacionalnega inštituta za javno zdravje (usmeritve, gradiva, strokovna literatura, strokovni programi)
 • promocijo, kar bo omogočilo uspešnejše delo učencev in zaposlenih

S svojim delovanjem  spoštujemo, omogočamo in promoviramo smernice zdravega načina življenja na področju medsebojnih odnosov, zdrave prehrane, gibanja, duševnega zdravja, preprečevanja nasilja, preprečevanje rabe alkohola, tobaka, drog, zdravega okolja …

CILJI EVROPSKE MREŽE:

 1. Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev tako, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v šoli.
 2. Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Trud, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Spodbujanje k različnim dejavnostim in oblikovanje raznovrstne pobude.
 5. Skrb za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrb za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrb za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivna podpora zdravju in blaginji učencev in učiteljev.
 9. Učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevanje komplementarne vloge, ki jo ima šolska prehrana pri UN vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovanje s specializiranimi službami v skupnosti, ki svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.

ŠOLSKE AKTIVNOSTI (aktivnosti, ki sodijo med področja delovanja projekta):

 • pozitivna samopodoba vseh učencev
 • dobri medsebojni odnosi med učitelji in učenci
 • spodbujanje učencev k raznovrstnim dejavnostim
 • izboljšave šolskega okoliša
 • skrb za vzgojo za zdravje
 • podpora zdravju in blaginji učencev in učiteljev
 • šolsko osebje so zgled za zdravo obnašanje
 • pomen šolske prehrane
 • sodelovanje z drugimi v skupnosti
 • sodelovanje z zdravstveno in zobozdravstveno službo
 • humanitarne dejavnosti
 • razvijanje odgovornega odnosa do okolja
 • razvijanje medgeneracijskih odnosov
 • športne aktivnosti
 • prometna vzgoja
 • zobozdravstvena preventiva

Vir: NIJZ

 

 

Dostopnost