Neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov šola za učence 4. do 9. razreda izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega programa. Učenci si jih izberejo glede na svoje interese, sposobnosti in želje.

Učenci 2. in 3. triade si lahko izberejo neobvezne izbirne predmete. Več informacij o NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH si lahko preberete tukaj.

Prijave na neobvezne izbirne predmete bodo potekale v mesecu maju in juniju.  Obrazce za prijavo dobijo učenci v šoli.

Dostopnost