Vrstniška mediacija

»Zlato pravilo vedenja je medsebojna strpnost, skrb za to, da bomo vedno videli resnico v drobnih delcih in iz različnih kotov.« Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Na OŠ Petrovče že vrsto let poteka šolska in vrstniška mediacija. Šolsko mediacijo izvaja vodja mediacije učiteljica Sergeja Harinski, vrstniško pa vrstniški mediatorji osmih in devetih razredov.

Kaj je mediacija? To je pogovor, kjer sprti strani (medianta) s pomočjo pogovora z dvema vrstniškima mediatorjema sama prideta do rešitev za svoj spor. Posledično se med sprtima stranema izboljšajo odnosi, z njo pa se izboljšajo tudi komunikacijske veščine.

Vsaki dve leti pridobimo nove vrstniške mediatorje šestih in sedmih razredov, ki jih skozi delavnice »usposobijo« starejši vrstniški mediatorji. Vsi učenci pa z mediacijo pridobivajo komunikacijske, vodstvene, organizacijske in vseživljenjske socialne veščine, ki v današnjem svetu pridobivajo vedno večjo vrednost. Zato morajo tudi bodoči vrstniški mediatorji izpolnjevati določene pogoje, kot so izrazit socialni čut, da želijo pomagati sošolcem/drugim učencem, imajo sposobnost empatije, vrstniki jih upoštevajo in dojemajo kot poštene in pravične, sami s svojim ravnanjem pomirjevalno vplivajo na druge, imajo razvite socialne veščine, se znajo povezati z drugimi in nikogar ne izključujejo.

Vsako leto junija pa se z našimi in vrstniškimi mediatorji OŠ Polzela odpravimo na Goro Oljko na enodnevni tabor, kjer izvedemo različne igre in delavnice na temo mediacije.

Letošnji vrstniški mediatorji so: Selma Bubič, Neža Podpečan Toplak, Nika Brumec, Alisa Žagar Slemenšek, Larisa Žagar Slemenšek (9. razred) in Vasja Petrak Zajc, Maša Držan, Kaja Ramšak, Lana Obreza, Nina Nahtigal, Ana Cizej, Neltje Ravnikar, Janja Rožanc, Miha Delakorda, Matea Žnidar, Lina Klara Roter, Nina Švigelj, Klara Divjak (8. razred).

Za dodatne informacije mi lahko pišete na: sergeja.harinski@gmail.com.

vodja mediacije Sergeja Harinski