Skoči na glavno vsebino

Nadstandardni program

1 Tečaj plavanja za 1. r. 

V maju bomo izvedli 10-urni tečaj plavanja v bazenih Golovec v Celju za 1. r. in v marcu za 2. r. 

1. r. OŠ PETROVČE 11.4.–14. 4. 2023 12.00–14.00 
1. r. POŠ TRJE 11.4.–14. 4. 2023 14.00–16.00 

2 Tečaj drsanja za 2. r. 

2. r. OŠ PETROVČE 10. 10.–14. 10. 2022  12.00–12.45 
2. r. POŠ TRJE 17. 10.–21. 10. 2022 12.00–12.45 

3 Intenzivne pevske vaje 

Intenzivne pevske vaje bomo izvedli na domu Sv. Jožefa 23. in 24. februarja 2023. 

4 Strokovne ekskurzije 

Strokovne ekskurzije smo načrtovali v okviru dnevov dejavnosti tako, da bodo učenci skozi šolanje spoznali celotno Slovenijo, njeno naravno in kulturno dediščino, lepote in znamenitosti. 

razred Kraj vsebina čas Nosilci 
1. Ljubljana ZOO pomlad 2023 Razredničarke 
2.  Ljubljana Arboretum Volčji potok 8. 6. 2023 Razredničarke 
4. Ljubljana Šolski muzej 23. 5. 2023 Razredničarke 
5. Velenje Muzej premogovništva jun. 2023 Razredničarke 
6. Celje Mesto pod mestom  apr. 2023 Razredničarke 
7. Prekmurje Vulkanija, Otok ljubezni pomlad 2023 Razredniki 
8. Prekmurje  Gorenjska Vulkanija, grad Grad  Kranj, Bled jesen 2022 (nerealizirano 2021/22) pomlad 2022 Razredničarke  razredničarke 
9. Notranjska Primorska Cerkniško jezero, Rašica  zaključna ekskurzija jesen 2022 jun. 2023 Razredničarke razredničarke 
9.  London ogledi mar. 2023 Sergeja Harinski 
7.–9.  München (2 dni) ogled mestnih znamenitosti mar. 2023 Gordana Kobale Potočnik 

5 Šole v naravi 

3. r. OŠ Petrovče, POŠ Trje 14. 10.–17. 10. 2022 Debeli rtič; plavanje 
6. r. OŠ Petrovče 6. 2.–10. 2. 2023 CŠOD PECA; smučanje 
7. r. OŠ Petrovče 5. 12.–9. 12. 2022 Areh; smučanje  
8. r. OŠ Petrovče 12. 10.–14. 10. 2022 Hotel Jakec, Trije Kralji 

6 Likovne delavnice na POŠ Trje 

Na POŠ Trje bodo v sodelovanju z likovno sekcijo KD Galicija organizirane 4 likovne delavnice za prijavljene učence, ki se jim bodo lahko pridružili tudi starši (oktober, november, februar in marec). 

Dostopnost