Skoči na glavno vsebino

Načrt sodelovanja s starši

Dobro sodelovanje med šolo in starši je ključnega pomena za kakovostno delo in učenčevo dobro počutje v procesu vzgoje in izobraževanja. Želimo si, da bi bil odnos med vsemi vključenimi prijazen in iskren ter bi/bo tako prispeval k temu, da bo vsak učenec lahko razvijal svoje potenciale.

Načrtujemo naslednje oblike sodelovanja s starši:

  •  govorilne ure za starše v živo ali na daljavo; vsi učitelji; dopoldanske (1 ura na teden; v tem času lahko povabi tudi učenca) in popoldanske vsak 2. torek v mesecu ob 17.00    
  •  roditeljski sestanki v živo ali na daljavo; teme, prilagojene posameznim oddelkom

Uvodni sestanek bo v septembru, ostali pa v skladu z načrtom skozi celo leto (predavanja s posredovanjem pomembnih informacij, predavanja z delavnicami, sestanek skupaj s starši in učenci …)

  • neformalne oblike druženja; dan odprtih vrat, piknik, nastop in predstavitev učencev
  • skupna predavanja za vse starše na izbrano temo z zunanjimi strokovnjaki in bodo predvidoma potekala na daljavo

Načrtovana skupna predavanja za starše

TEMAPREDVIDEN TERMINIZVAJALEC
Vzgoja za odgovornost       30. 11. 2021Kristijan Musek Lešnik
Varno na spletu1. 2022Safe-si
Vzgoja v sodobnem času        15. 2. 2022Damjana Šmid
Droge so med nami. Kako se jim upreti?       po dogovoruAleš Bartol
Kako komuniciram? Reševanje konfliktov; medvrstniško nasilje   mar./apr. 2022Društvo za nenasilno komunikacijo

Načrt sodelovanja s starši po razredih

PRED VSTOPOM V ŠOLO

VSEBINAČASNOSILEC
RODITELJSKI SESTANEK Predstavitev osnovnih značilnosti OŠ, JV, PB, UNjunij 2022svetovalna delavka, učitelji, ravnateljica
  1. razred  (OŠ in POŠ)
VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekseptemberravnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj
Tematski roditeljski sestanek VZGOJNA TEMATIKA/OPISMENJEVANJEnovemberrazredničarkeTeams
Analiza učnega uspeha po 1.  ocenjevalnem obdobjufebruarrazredničarke Teams
Zaključna razredna prireditevjunijrazredničarkeposnetek/v živo

2.            razred (OŠ in POŠ)

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekseptemberravnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj
Analiza učnega uspeha po 1.  ocenjevalnem obdobjufebruarrazredničarkeTeams
Zaključna razredna prireditevjunijrazredničarkeposnetek

3. razred (OŠ in POŠ)

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekSeptemberravnateljica, razredničarke, učiteljice PBv živo; PCT pogoj
Joj, ta šola!november  razredničarke, svetov. delavkav živo/Teams
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobju, ŠVNfebruar  razredničarkev živo/Teams
NIP, plavalni tečaj, ŠVNmaj  razredničarke, svetov. delavka, učiteljice IPv živo/Teams
Zaključna razredna prireditevjunijrazredničarke, učiteljica PBv živo/posnetek

4. razred (OŠ in POŠ)

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanek September ravnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj  
Kako se učiti?18. 10. ob 17.00razredničarke, Saša PuntarTeams
ŠVNMajrazredničarkev živo/Teams
Razred se predstavi v sliki in besediJunijvirtualna predstavitev virtualna predstavitev

 5.  razred (OŠ in POŠ)

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekSeptemberrazredničarke, ravnateljicav živo; PCT pogoj
ŠVN in predstavitev oddelkaJunijrazredničarkev živo/Teams/posnetek
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobjuFebruarrazredničarkev živo/Teams
Informiranje staršev o NIP, delitvi razredov in organizaciji dela v 6. r.  maj, junijrazredničarke, ravnateljica, svetov. delavkavživo/Teams  

6.  razred

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekseptemberravnateljica, razrednikiv živo; PCT pogoj  
Kako se znamo pogovarjati …  Decemberrazredniki, svetov. delavkav živo/Teams
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobjufeb./mar.razrednikiv živo/Teams
Predstavitev IPMajsvetovalna delavkav živo/Teams
Zaključna razredna prireditevJunijrazrednikiv živo/posnetek

7. razred

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekseptemberRavnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobju, ŠVNFebruarrazredničarkev živo/Teams
Zaključna razredna prireditevJunijrazredničarkev živo/posnetek

8. razred

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanekseptemberravnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobju      Februarrazredničarkev živo/Teams
Poklicna orientacijaAprilŠC Celje 
Zaključna razredna prireditevJunijrazredničarkev živo/posnetek

               9. razred

VSEBINAČASNOSILECOPOMBE IN REALIZACIJA
Uvodni roditeljski sestanek  septemberravnateljica, razredničarkev živo; PCT pogoj
poklicno usmerjanjeNovemberrazredničarke, svetov. delavkav živo/Teams
individualni pogovori (izbira SŠ)Januarrazredničarke, svetov. delavkav živo/Teams
Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalnem obdobju, načrtovanjeFebruarrazredničarkev živo/Teams
Valeta14. 6.razredničarke 
Dostopnost