Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja 2020/21

V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razredov opravljali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Preverjanje je obvezno za vse učence.

Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete: 

  • SLOVENŠČINO: 4. maj 2021
  • MATEMATIKO: 6. maj 2021
  • ANGLEŠČINO: 10. maj 2021

Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete: 

  • SLOVENŠČINO: 4. maja 2021
  • MATEMATIKO: 6. maj 2021
  • tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. V letošnjem šolskem letu je na OŠ Petrovče ta predmet BIOLOGIJA: 10. maj 2021

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Več informacij o NPZ lahko najdete na spodnjih povezavah:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Informacije za učence in starše

Republiški izpitni center RIC

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost