Šolski parlament

Otroški parlament pomeni eno od oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami; je sodelovanje otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlament je javna razprava otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Kot oblika demokratičnega dialoga se otroški parlamenti izvajajo na večini osnovnih šol v Sloveniji, nadgradijo pa se s parlamenti na občinski ter regijski ravni. Zaključijo se z nacionalnim parlamentom.

Učenci so vedno polni idej, mnenj, dilem in vprašanj. Vsako leto tako aktivno parlamentiramo o izbranih temah.

Mentorica otroškega parlamenta: Saša Puntar