Skoči na glavno vsebino

Organizacija prehrane

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Na šoli sta organizirana dva obroka: malica in kosilo. Zaželeno je, da ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsak dan po malici je ponujeno sezonsko sadje. Ob ponedeljkih je to  sadje iz projekta Šolska shema. Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano in Pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Za šolsko prehrano na šoli skrbi ga. Barbara Jurjevec Štok, organizatorka šolske prehrane.

Za vse informacije je dosegljiva na tel. št. 03 713 22 31 ter e-pošti barbara.jurjevec@os-petrovce.si.

Odjava prehrane

Dostopnost