Skoči na glavno vsebino

Evropski teden mobilnosti

OŠ Petrovče se je pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti

OŠ Petrovče se je letos skupaj z občino Žalec aktivno vključila v kampanjo Evropski teden mobilnosti. Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in tako bo tudi v letu 2018.

H kampanji, ki letos nosi slogan ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ in poteka ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor v okviru Sklada za podnebne spremembe se je letos aktivno vključila tudi Osnovna šola Petrovče in sicer preko treh skupin aktivnosti:

  1. PARKIRNI DAN – Sprememba parkirnih mest za drugačno rabo,
  2. PEŠBUS – Peš prihod v šolo (Program sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano).,
  3. Otroci novinarji

Njen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa. Tako se v tem tednu odvijajo različni dogodki in aktivnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje, javni prevoze in druge trajnostne načine. Organizirajo se aktivnosti na prostem, izobraževanja, promocije, preuredijo se prometne poti in uvedejo začasni ali trajni ukrepi v smeri trajnostne mobilnosti. Več o Evropskem tednu mobilnosti in sodelovanju občine v tem projektu si lahko ogledate tudi na spletni strani občine Žalec.

več…

Dostopnost