Skoči na glavno vsebino

Šolski okoliš

Ustanoviteljica šole je Občina Žalec.

OŠ Petrovče sestavljata matična šola in podružnična šola POŠ Trje.

Šolski okoliš: Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi (Ur. l. RS, št. 63/2001 in Ur. l. RS, št. 65/2002) določila, da OŠ Petrovče in POŠ Trje zadovoljujeta potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

  1. za matično OŠ Petrovče naslednja naselja: Arja vas, Drešinja vas, Levec, Dobriša vas, Novo Celje, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica in Petrovče, del naselja Brnica (prostorski okoliš 139), del naselja Kasaze (prostorski okoliš 138, 140).
  2. za Podružnično šolo Trje pa naslednja naselja: Galicija, Hramše, Pernovo, Velika Pirešica, Zavrh pri Galiciji, Železno.

Na predmetni stopnji se šolski okoliš podružnice pridruži centralni šoli.

Dostopnost