Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o ponovnem povratku v šolo za učence 1. triletja

Spoštovani starši,

v TOREK, 26. 1., se bodo učenci od 1. do 3. r. vrnili v šolske klopi,  seveda ob upoštevanju več varnostnih in higienskih ukrepov. Te odločitve se veselimo in v naslednjem tednu z veseljem pričakujemo vaše otroke ponovno v šoli.

Naša skupna in največja skrb je, da pouk in ostale aktivnosti organiziramo tako, da bomo v največji možni meri poskrbeli za preprečevanje širjenja okužbe in s tem za zdravje otrok in zaposlenih. V nadaljevanju tega obvestila vam posredujem informacije, da se boste lahko skupaj z otroki pripravili na nov začetek. Prosim, da navodila natančno preberete in upoštevate. V februarju so načrtovani tudi roditeljski sestanki.

Preden pridejo otroci v šolo

Prosimo, da z vso odgovornostjo poskrbite, in to vsak dan znova, da prihajajo v šolo samo ZDRAVI otroci. Obvezno upoštevajte, če je bila otroku ali kateremu od družinskih članov odrejena karantena in če je bil otrok zadnjih 14 dni v stiku s kom, ki mu je bila potrjena okužba s COVID 19. Če ste v dilemi, se posvetujte z otrokovim izbranim ali dežurnim zdravnikom.

Če komu od otrok ni dovoljeno obiskovanje pouka v šoli zaradi zdravstvenih omejitev, (zdravniško potrdilo izbranega pediatra), o tem, prosimo, obvestite razredničarko.

Tudi v primeru, da vaš otrok v skupnih prostorih šole (ne v učilnici) zaradi zdravstvenih razlogov ne bo nosil maske, vas prosimo za mnenje zdravnika.

Ker bo šolsko delo potekalo ob upoštevanju določenih kar strogih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, o katerih se bomo z učenci pogovarjali v šoli, vas prosimo, da se o pomenu upoštevanja le-teh večkrat pogovarjate tudi vi (higiena kihanja in kašlja, umivanje in razkuževanje rok, nošenje maske v vseh skupnih prostorih). Več o preprečevanju širjenja okužbe si lahko preberete na spodnji povezavi.

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Ker so bili otroci doma kar 3 mesece, bo na novo šolsko rutino potrebno prilagajanje. Če bi se pri kom pojavile stiske in strah, se pogovorite z razredničarko, učiteljico, ki še poučuje vašega otroka, ali šolsko svetovalno delavko, ki bodo otroku pomagale.

Dnevna organizacija in potek dela

  • Prihod v šolo, če otrok ni v JV, je med 7.45 in 7.55; otroci z maskami vstopajo v šolo in gredo takoj v svoje matične učilnice; učitelji jim bomo pri tem pomagali in jih usmerjali. Parkirišče pred OŠ Petrovče bo v času prihoda otrok v šolo in odhodu domov zaprto z zapornicama.
  • Pouk, ki bo vključeval tudi higienske in varnostne ukrepe, prehrano in gibanje, bo potekal od 8.00 do 13.00, ko boste lahko otroke, ki ne bodo v podaljšanem bivanju, prevzeli pred šolo, lahko pa bodo odšli domov peš ali s šolskim prevozom, če se boste tako dogovorili (zaenkrat bo vozil le kombi za POŠ Trje).
  • Po otroke, ki bodo v podaljšanem bivanju, boste lahko prihajali ob 14.00, 15.00 in od 15.00 do 16.00 kadar koli; počakali jih boste pred šolo.
  • Otroci nosijo maske v vseh skupnih prostorih (vstop v šolo, hodniki, prihod v jedilnico, odhod iz šole), v matični učilnici pri pouku pa NE.
  • Učenci se bodo pred učilnicami preobuli v copate.
  • Predvideno je vsakodnevno nošenje šolskih potrebščin domov.
  • Šolske interesne dejavnosti se bodo izvajale le v okviru posameznega oddelka, izvenšolske se zaenkrat ne bodo izvajale.
  • V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni, starši in drugi ob predhodni najavi in po dogovoru ter ob upoštevanju higienskih ukrepov.

Vključenost učencev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje

V skladu z vsemi varnostnimi in higienskimi ukrepi (NIJZ, MIZŠ), ki so tokrat še strožji, kot so bili v prvem valu epidemije, smo pripravili organizacijo dela, ki bo sicer podobna, kot je bila pred začetkom dela na daljavo, le da bo potrebno vsem posameznim skupinam učencev (1. a, 1. b, 2. a …) ves čas, ko bodo v šoli (tudi v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja), zagotavljati ločenost od drugih skupin in s tem v največji možni meri preprečevati širjenje okužbe.

Zaradi vsega navedenega vas prosimo, da se za jutranje varstvo odločite res le v primeru (še posebej to velja za 2. in 3. r.), če nikakor ne uspete pripeljati otroka v šolo pred začetkom pouka, to je med 7.45 in 7.55, in za podaljšano bivanje, če po otroka ne morete priti ob 13.00.

Že konec novembra, ko je bilo prvič nakazano, da bi se lahko učenci 1. triletja vrnili v šolo, smo vas prosili, da razredničarki sporočite potrebo po vključenosti vašega otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Te podatke smo upoštevali pri pripravi organizacije od 26. 1. dalje.

V primeru kakršne koli spremembe glede tega (JV, PB), vas prosimo, da to sporočite razredničarki, in to najkasneje do nedelje, 24. 1., do 12.00. Če ne boste nič sporočili, bomo upoštevali vašo novembrsko odločitev.

Na voljo sem vam za morebitna vprašanja.

Spoštovani starši, po kar treh mesecih pouka na daljavo, ki ga brez vaše pomoči ne bi zmogli, za kar se vam iskreno zahvaljujemo, se v torek vaši otroci ponovno vračajo v šolo.

Z veseljem jih pričakujemo!

Irena Kolar

ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost