Vozni red OŠ Petrovče

OŠ PETROVČE, POŠ TRJE –  PRIHODI V ŠOLO

VELIKA PIREŠICA
Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče   
7.25 – 7.50   
GALICIJA
Avtobus: Gorica, Podgora, Zavrh, Galicija, Trje, Mala Pirešica, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče   
7.10 – 7.45   
LEVEC
Avtobus: Levec, Drešinja vas, Petrovče   
7.40
BRNICA, KASAZE
Kombi Brnica, Kasaze, Liboje, Petrovče   
7.35 – 7.55       

OŠ PETROVČE – ODHOD IZ ŠOLE

minibus BRNICA, KASAZE, LEVEC
Petrovče, Kasaze, Spodnja Brnica, Liboje, Levec
13.10 (od ponedeljka do petka)
13.50 (od ponedeljka do petka)
avtobus GALICIJA 
Petrovče, Trje, Galicija, Zavrh, Podgora
13.10 (od ponedeljka do petka)
13.50 (torek, četrtek)
13.50 (ponedeljek, sreda, petek – pelje skupni avtobus Galicija -Pirešica celotno linijo)
14.45 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek – pelje skupni avtobus Galicija – Pirešica celotno linijo)
avtobus  VELIKA PIREŠICA 
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence 
13.10  (od ponedeljka do petka)
13.50 (torek, četrtek)
13.50 (ponedeljek, sreda, petek – pelje skupni avtobus Galicija-Pirešica celotno linijo)
14.45 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek – pelje skupni avtobus Galicija – Pirešica celotno linijo)
REDNA LINIJA  
Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan 
15. 14
REDNA LINIJA  
avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec 
12.45; 13.11; 13.30; 13.34; 13.36; 13.46; 14.26; 14.37; 14.41; 14.45; 14.49; 15.26; 15.41 

Dostopnost