Vozni red OŠ Petrovče

OŠ PETROVČE, POŠ TRJE –  PRIHODI V ŠOLO

VELIKA PIREŠICA
Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče   
7.25 – 7.55   
GALICIJA
Avtobus: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče   
7.10 – 7.45   
LEVEC
Avtobus: Levec, Drešinja vas, Petrovče   
7.40 – 7.45   
BRNICA, KASAZE
Kombi Brnica, Kasaze, Petrovče   
7.35 – 7.55       

OŠ PETROVČE – ODHOD IZ ŠOLE

TOREK, ČETRTEK
BRNICA, KASAZE
Kombi Petrovče, Spodnja Brnica, Kasaze, Liboje 
13.10 
Avtobus GALICIJA
Petrovče,  Trje, Galicija, Zavrh
13.10 
Avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence 
13.10 
2. Avtobus GALICIJA
Petrovče, Ruše,  Trje, Galicija, Zavrh  
13.50
2. avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence   
13.50
3. avtobus GALICIJA-VELIKA PIREŠICA (samo ponedeljek in torek)
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Zavrh,  Velika Pirešica,  Studence 
15.15
LEVEC, BRNICA, KASAZE
Kombi Levec, Brnica, Kasaze
* V PRIMERU VELIKEGA ŠTEVILA, PELJE KOMBI 2X 
13.50 
REDNA LINIJA
Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan 
14.58 
REDNA LINIJA
Avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec 
12.45; 13.11; 13.30; 13.34; 13.36; 13.46; 14.26; 14.37; 14.41; 14.45; 14.49; 15.26; 15.41 
PONEDELJEK, SREDA, PETEK
BRNICA, KASAZE
Kombi Petrovče, Spodnja Brnica, Kasaze, Liboje 
13.10 
1. Avtobus GALICIJA
Petrovče,  Trje, Galicija, Zavrh
13.10 
1. Avtobus VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Velika Pirešica, Trje, Studence 
13.10 
2. Avtobus GALICIJA, VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Zavrh, Velika Pirešica,  Studence      
13.50
3. Avtobus GALICIJA, VELIKA PIREŠICA
Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Trje, Zavrh, Velika Pirešica,  Studence      
15.15
LEVEC, BRNICA, KASAZE
Kombi Levec, Brnica, Kasaze
* V PRIMERU VELIKEGA ŠTEVILA, PELJE KOMBI 2X 
13.50 
REDNA LINIJA
Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan 
14.58 
REDNA LINIJA
Avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec 
12.45; 13.11; 13.30; 13.34; 13.36; 13.46; 14.26; 14.37; 14.41; 14.45; 14.49; 15.26; 15.41