Pouk na daljavo

Na podlagi 2. in 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se na dan 28. 1. 2022 zaradi karanten izvaja pouk na daljavo za naslednje oddelke: 1. a, 2. b, 3. b in 6. c.

Pouk na daljavo poteka tudi za 4. a, 6. a in 8. a, ki so sicer s karanteno zaključili, vendar je zelo veliko učencev odsotnih zaradi obolelih družinskih članov (karantene).

Vsa dodatna obvestila so bila oz. bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Irena Kolar

ravnateljica

Petrovče, 28. 1. 2022

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost