Vozni red POŠ Trje

PRIHODI V ŠOLO
VELIKA PIREŠICA (avtobus) Studence, Krušič, Velika Pirešica-šola, Trje  7.33, 7.37. 7.42, 7.45
GALICIJA (avtobus) Gorica, Podgora, Galicija, Zavrh, Galicija-kapela, Trje  7.10, 7.14, 7.16, 7.21, 7.26, 7.32
1. vožnja KOMBI Studence, Velika Pirešica, Velika Pirešica-šola,  Gorca-Pader, Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje   6.54, 6.59, 7.01, 7.10, 7.14, 7.16, 7.20
2. vožnja KOMBI Pernovo-Doler, Pernovo-Brglez, Trje  7.31, 7.33, 7.37
3. vožnja KOMBI Pernovo-Brglez, Trje  7.40, 7.44
4. vožnja KOMBI Pernovo-Brglez, Trje  7.48, 7.52
ODHODI IZ ŠOLE
VELIKA PIREŠICA + GALICIJA (avtobus) Trje, Podgora, Galicija, Zavrh, Gorica,  Velika Pirešica-šola, Velika Pirešica, Krušič, Studence-Vovk  13.26-13.55
GALICIJA + VELIKA PIREŠICA (avtobus) Trje, Podgora, Galicija, Zavrh, Gorica, Velika Pirešica-šola, Velika Pirešica, Krušič, Studence-Vovk  14.21-14.50
1. vožnja KOMBI Trje, Pernovo-Brglez  13.35, 13.39
2. vožnja KOMBI Trje, Pernovo-Brglez, Pernovo-Doler  13.42, 13.46. 13,48
3. vožnja KOMBI Trje, Pernovo-Brglez, Pernovo-Doler  13.45, 13.49, 13.51
4. vožnja: KOMBI Trje, Pernovo-Brglez, Pernovo-Doler, Gorca-Pader, V. Pirešica-šola, V. Pirešica, Studence  14.21, 14.25, 14.27, 14.31, 14.40, 14.42, 14.47