Vozni red OŠ Petrovče

  OŠ PETROVČE – PRIHODI V ŠOLO     
BRNICA  Kombi Spodnja Brnica, Petrovče  7.40-7.54
VELIKA PIREŠICA  Avtobus: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče  7.25-7.55
GALICIJA  Avtobus: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Zaloška Gorica, Ruše, Petrovče  7.10-7.45
LEVEC Avtobus: Levec, Drešinja vas, Petrovče  7.25-7.29
KASAZE  Avtobus Liboje, Kasaze, Petrovče  7.40-7.50
 OŠ PETROVČE – ODHODI IZ ŠOLE    
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK
BRNICA, KASAZE Kombi Petrovče, Spodnja Brnica13.10
avtobus VELIKA PIREŠICA+GALICIJA  Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence  13.10
avtobus GALICIJA + VELIKA PIREŠICA  Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Trje, Galicija, Zavrh, Studence  13.50
LEVEC Kombi Levec13.40
BRNICA, KASAZE Kombi Petrovče, Spodnja Brnica  13.50
REDNA LINIJA  Avtobus, redna linija, pred cerkvijo Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan   14.58
REDNA LINIJA  avtobus redna linija Petrovče, Drešinja vas, Levec  12.45;13.11;13.30;13.34;13.36; 13.46;14.26;14.37;14.41;14.45; 14.49; 15.26; 15.41
avtobus GALICIJA + VELIKA PIREŠICA RAZEN PETKA Petrovče, Krušič, Trje, Galicija, Gorica  15.20