Kontakti

Osnovna šola Petrovče
Petrovče 32
3301 Petrovče

Davčna številka šole: 94658609
Matična številka šole: 5088569000
Transakcijski račun: 01390 6030687865 Banka Slovenije

TAJNIŠTVO
Katja STROJIN03 713 22 30tajnistvo@os-petrovce.si
RAVNATELJICA
Irena KOLAR03 713 22 32irena.kolar@os-petrovce.si
POMOČNICA RAVNATELJICE
Helena TURNŠEK03 713 22 38helena.turnsek@os-petrovce.si
SVETOVALNA DELAVKA
Maja BUBIK POLOVŠAK03 713 22 34maja.bubik-polovsak@os-petrovce.si
KNJIŽNIČARKA
Tatjana KRAJNC BARIČ03 713 22 46tatjana.krajnc-baric@os-petrovce.si
PODALJŠANO BIVANJE
OŠ Petrovče070 630 380
KUHINJA
Andreja POHOLE03 713 22 44kuhinja.petrovce@gmail.com
HIŠNIKI
Janko REBERNIKjanko.rebernik@os-petrovce.si
Stanislav ZIDARstane.zidar@os-petrovce.si

Špela ANDERS03 713 22 37 spela.anders@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja
Valentina AŠENBERGER03 713 22 42 valentina.asenberger@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Mateja BREŽNIK03 713 22 47 mateja.breznik@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Marika DIVJAK03 713 22 42 marika.divjak@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Jerica DOBNIK03 713 22 41 jerica.dobnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Olga DROBEŽ03 713 22 31 olga.drobez@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Sergeja DVORNIK03 713 22 47 sergeja.dvornik@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Suzana FILIPČIĆ03 713 22 33 suzana.filipcic@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Gašper FLORJANC03 713 22 39 gasper.florjanc@os-petrovce.si učitelj predmetnega pouka
Smilja GABERŠEK03 713 21 63 smilja.gabersek@os-petrovce.si specialni pedagog
Darja GLUŠIČ03 713 22 37 darja.glusic@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Sergeja HARINSKI03 713 22 36 sergeja.harinski@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Barbara JURJEVEC ŠTOK03 713 22 31 barbara.jurjevec@os-petrovce.si laborantka in učiteljica predmetnega pouka
Peter KAVČIČ03 713 22 39 peter.kavcic@os-petrovce.si učitelj predmetnega pouka
Slavica KOBAL03 713 22 40 slavica.kobal@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Gordana KOBALE POTOČNIK03 713 22 36 gordana.kobale-potocnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Damjana KOPRIVA03 713 22 42 damjana.kopriva@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Dejan KOŠENINA03 713 22 43 dejan.kosenina@os-petrovce.si učitelj predmetnega pouka in računalnikar
Polona KRAJNC03 713 22 37 polona.krajnc@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja in učiteljica predmetnega pouka
Marjeta KVAS03 713 22 37 marjeta.kvas@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Darja KLEPEJ ŽIKOVŠEK03 713 22 30 darja.zikovsek@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja
Marjana LEŠNIK03 713 22 33 marjana.lesnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Anja MAJGER03 713 22 30 anja.majger@os-petrovce.si učiteljica učne pomoči
Veronika MELAVC03 713 22 40 veronika.melavc@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Brigita OBERŽAN03 713 22 41 brigita.oberzan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Maja PAUKOVIĆ03 713 19 60 maja.paukovic@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka in druga strokovna delavka v 1. razredu.
Romana PEČNIK03 713 22 42 romana.pecnik@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Polonca POČIVALŠEK03 713 22 31 polonca.pocivalsek@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Saša PUNTAR03 713 22 30 sasa.puntar@os-petrovce.si učiteljica predmetna pouka in svetovalna delavka
Sonja REBERNIK03 713 22 42 sonja.rebernik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka in jutranjega varstva
Rebeka ROS03 713 22 47 rebeka.ros@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Anita SELES DRŽAN03 713 22 39 anita.seles-drzan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Natalija SEVNIK LEBER03 713 22 36 natalija.sevnik-leber@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Tanja ŠKAFAR03 713 21 61 tanja.dobnik@os-petrovce.si svetovalna delavka in učiteljica učne pomoči
Veronika UDRIH TAVČAR03 713 22 36 veronika.tavcar@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Albina VAHEN03 713 22 40 albina.vahen@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Zala VALENČAK03 713 22 48 zala.valencak@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Špela VADLAN JAUŠOVEC03 713 22 33 spela.vadlan@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Katja ZAGORIČNIK03 713 22 37 katja.zagoricnik@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja, druga strokovna delavka v 1. razredu in učiteljica predmetnega pouka
Karmen ZUPANC03 713 22 48 karmen.zupanc@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Dragica ŽIBRET03 713 22 37 dragica.zibret@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Anita ŽOLNIR03 713 22 49 anita.zolnir@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
VODJA PODRUŽNICE
Romana GAJŠEK03 713 19 60romana.gajsek@os-petrovce.si
HIŠNIK
Janko REBERNIK03 713 22 32janko.rebernik@os-petrovce.si
PODALJŠANO BIVANJE
POŠ Trje070 171 873
UČITELJI
Eva BELE03 713 19 60eva.bele@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Gašper FLORJANC03 713 19 60gasper.florjanc@os-petrovce.si
učitelj predmetnega pouka in jutranjega varstva
Maša FONDA03 713 19 60masa.filipic@os-petrovce.si


učiteljica razrednega pouka
Maja JAKOB03 713 19 60maja.jakob@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Gordana KOBALE POTOČNIK03 713 22 36gordana.kobale-potocnik@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Darja KNEZ03 713 19 60darja.knez@os-petrovce.si

druga strokovna delavka v 1. razredu in učiteljica jutranjega varstva
Anja MAJGER03 713 22 36anja.majger@os-petrovce.si
učiteljica predmetnega pouka
Metoda MOČNIK03 713 19 60metoda.mocnik@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Teja PLEŠNIK03 713 19 60teja.plesnik@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Alenka PODBREŽNIK03 713 19 60alenka.podbreznik@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Silva POHOLE03 713 19 60silva.pohole@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka in jutranjega varstva
Natalija SEVNIK LEBER03 713 22 36natalija.sevnik-leber@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Mojca ŠON03 713 19 60mojca.son@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Karmen ZUPANC03 713 22 30
karmen.zupanc@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Anita ŽOLNIR03 713 22 49
anita.zolnir@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Dostopnost