Kontakti

Osnovna šola Petrovče
Petrovče 32
3301 Petrovče

Davčna številka šole: 94658609
Matična številka šole: 5088569000
Transakcijski račun: 01390 6030687865 Banka Slovenije

TAJNIŠTVO
Katja STROJIN03 713 22 30tajnistvo@os-petrovce.si
RAVNATELJICA
Irena KOLAR03 713 22 32irena.kolar@os-petrovce.si
POMOČNICA RAVNATELJICE
Helena TURNŠEK03 713 22 38helena.turnsek@os-petrovce.si
SVETOVALNA DELAVKA
Maja BUBIK POLOVŠAK03 713 22 34maja.bubik-polovsak@os-petrovce.si
KNJIŽNIČARKA  
Tatjana KRAJNC BARIČ03 713 22 46tatjana.krajnc-baric@os-petrovce.si
KUHINJA  
Andreja POHOLE03 713 22 44kuhinja.petrovce@gmail.com
HIŠNIKI  
Janko REBERNIK janko.rebernik@os-petrovce.si
Stanislav ZIDAR  
UČITELJI   
Špela ANDERS03 713 22 37spela.anders@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Valentina AŠENBERGER03 713 22 42valentina.asenberger@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Vera ČRETNIK03 713 22 39vera.cretnik@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Marika DIVJAK03 713 22 47marika.divjak@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Jerica DOBNIK03 713 22 41jerica.dobnik@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Olga DROBEŽ03 713 22 31olga.drobez@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Sergeja DVORNIK03 713 22 47sergeja.dvornik@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Suzana FILIPČIĆ03 713 22 33suzana.filipcic@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Smilja GABERŠEK03 713 21 63smilja.gabersek@os-petrovce.sispecialni pedagog
Darja GLUŠIČ03 713 22 37darja.glusic@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Sergeja HARINSKI03 713 22 36sergeja.harinski@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Milena JAGER03 713 22 42milena.jager@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Barbara JURJEVEC ŠTOK03 713 22 31barbara.jurjevec@os-petrovce.silaborantka in učiteljica predmetnega pouka
Peter KAVČIČ03 713 22 39peter.kavcic@os-petrovce.siučitelj predmetnega pouka
Slavica KOBAL03 713 22 40slavica.kobal@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Gordana KOBALE POTOČNIK03 713 22 36gordana.kobale-potocnik@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Damjana KOPRIVA03 713 22 42damjana.kopriva@os-petrovce.si učiteljica razrednega pouka
Dejan KOŠENINA03 713 22 43dejan.kosenina@os-petrovce.siučitelj predmetnega pouka in računalnikar
Polona KRAJNC03 713 22 37polona.krajnc@os-petrovce.siučiteljica podaljšanega bivanja
Marjeta KVAS03 713 22 37marjeta.kvas@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Darja KLEPEJ ŽIKOVŠEK03 713 22 30darja.zikovsek@os-petrovce.si2. strokovna delavka v 1. razredu in učiteljica dodatne strokovne pomoči
Marjana LEŠNIK03 713 22 33marjana.lesnik@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Anja MAJGER03 713 22 30anja.majger@os-petrovce.siučiteljica učne pomoči
Veronika MELAVC03 713 22 40veronika.melavc@os-petrovce.si učiteljica predmetnega pouka
Brigita OBERŽAN03 713 22 41brigita.oberzan@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Maja PAUKOVIĆ03 713 19 60maja.paukovic@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Romana PEČNIK03 713 22 47romana.pecnik@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Polonca POČIVALŠEK03 713 22 31polonca.pocivalsek@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Saša PUNTAR03 713 22 30sasa.puntar@os-petrovce.siučiteljica predmetna pouka in svetovalna delavka
Sonja REBERNIK03 713 22 42sonja.rebernik@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Rebeka ROS03 713 22 47rebeka.ros@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Anita SELES DRŽAN03 713 22 39anita.seles-drzan@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Natalija SEVNIK LEBER03 713 22 36natalija.sevnik-leber@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Tanja ŠKAFAR03 713 21 61tanja.dobnik@os-petrovce.sisvetovalna delavka in učiteljica učne pomoči
Veronika UDRIH TAVČAR03 713 22 36veronika.tavcar@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Albina VAHEN03 713 22 40albina.vahen@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Zala VALENČAK03 713 22 48zala.valencak@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Špela VADLAN JAUŠOVEC03 713 22 33spela.vadlan@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Katja ZAGORIČNIK03 713 22 37katja.zagoricnik@os-petrovce.si učiteljica podaljšanega bivanja
Karmen ZUPANC03 713 22 30karmen.zupanc@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka
Dragica ŽIBRET03 713 22 37dragica.zibret@os-petrovce.siučiteljica razrednega pouka
Anita ŽOLNIR03 713 22 49anita.zolnir@os-petrovce.siučiteljica predmetnega pouka