9. razred

Seznam za domače branje

 

1. knjiga

Igor Karlovšek:

PREŽIVETJE/MOJCA/GIMNAZIJEC

 

2. knjiga

Charles in Mary Lamb: ROMEO IN JULIJA

 

3. knjiga

Bina Štampe Žmavc: VPRAŠANJA SRCA

 

4. knjiga

Ivan Cankar: MOJE ŽIVLJENJE